Trần Chí Phúc - Nhạc Sĩ, Nhà Văn, Nhà Báo

BÀI HÁT NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG CA NGỢI BÀ LÊ THỊ TUYẾT MAI TỰ THIÊU TRƯỚC DINH ĐỘC LẬP NGÀY 23-5-2014 PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

28 Tháng Bảy 20156:43 CH(Xem: 18022)
BÀI HÁT NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG CA NGỢI BÀ LÊ THỊ TUYẾT MAI TỰ THIÊU TRƯỚC DINH ĐỘC LẬP NGÀY 23-5-2014 PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
Nghe tin bà Lê Thị Tuyết Mai đã tự thiêu trước Dinh Độc Lập sáng Thứ Sáu 23-5-2014 để lại di thư phản đối cuộc xâm lược biển đảo của Trung Cộng, nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã viết nên bài hát Ngọn Đuốc Soi Đường để ca ngợi hành động hi sinh cao quí đó, như là một ngọn đuốc soi đường cho những người đấu tranh dành lại biển đảo cho quê hương Việt Nam.

Lời ca như sau:

Một ngọn lửa đã bùng lên, một ngọn đuốc đã vụt sáng trong đêm tối tăm. Xưa kia Bà Trưng Bà Triệu đứng lên đánh giặc Phương Bắc, con nay xin đem thân mình, nguyện làm ngọn đuốc trong đêm soi đường cho những người đấu tranh.

Dành lại biển đảo cho Việt Nam, dành lại biển đảo yêu thương, đấu tranh chống giặc Phương Bắc. Cầu cho quê hương yên bình, cầu cho muôn dân một lòng, đứng lên giữ gìn quê hương.

Cầu cho quê hương yên bình, cầu cho muôn dân một lòng, con xin làm ngọn đuốc soi đường.

Bài hát Ngọn Đuốc Soi Đường ngắn, lời ca dựa trên nội dung của lá thư để lại hiện trường của bà Lê Thị Tuyết Mai và mời quí vị nghe tiếng hát tiếng đàn guitar của Trần Chí Phúc.Xin vào NGHE NHẠC TRẦN CHÍ PHÚC bấm vào tên bài hát để nghe.Bấm Vào Đây Để Dowload Bài Hát (Right Click to Save) – Ngọn Đuốc Soi Đường